U okviru organizacije i samog održavanja IX Festivala rada srednjih tehničkih i stručnih škola Bosne i Hercegovine dana 03.05.2017. godine održan je sastanak u JU SŠC Hadžići. Povod istog jeste sigurnost, kako objekata – škole, KSIRC – a, Multimedijalne sale u Hadžićima, tako i samih učesnika i profesora. Sastanku je prisustvovao direktor škole, kao i policija, te firma Securitas koja u suštini i brine za bezbjednost građana. Za vrijeme ovog festivala bit će prisutne tri vrste obezbjeđenja: prva jeste firma Securitas, druga je policija, a treća su školski redari koji su u suradnji s prve dvije. Nalazit će se na već pomenutim lokacijama, odnosno oko navedenih objekata i osigurati da Festival prođe bez ikakvih problema.

Interaktivna mapa učesnika IX Festivala rada Hadžići 2017

Go to top